ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

Weekday Masses

Monday - Friday:   7:00 PM

 

Saturday Vigil: 6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)     11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation before Mass.

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

Stations of the Cross every Friday of Lent

6:30pm English       7:30pm Polish

 

Lamentation (Gorzkie Żale)

after 11:00am Sunday Mass during Lent

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

21-29 Marca

Ks. Bp. Dr. Stanisław Stefanek, S.Ch.

 

DIVINE MERCY HOUR

On Divine Mercy Sunday

3:00PM (not a Mass)

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

EASTER 2015

TRIDUUM SCHEDULE

 

HOLY THURSDAY - WIELKI CZWARTEK -

Ostatnia Wieczerza – 7:00 (E/P)

 

GOOD FRIDAY - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - 6:00 (E), 7:30 (P)

HOLY SATURDAY - WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC - WIELKANOC - 8:30pm (E/P)

BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH – WIELKA SOBOTA - BLESSING OF THE FOOD FOR EASTER - HOLY SATURDAY

[11:00am, 12:00pm, 1:00pm, 2:00pm]  

 

RESURRECTION MASS PROCESJA REZUREKCYJNA - 7:00am (P)

EASTER SUNDAY MASS - WIELKANOC - 9:00am (E), 11:00am (P)

 

~*~

 

CHRIST IS RISEN! He is Risen indeed!

My Dear Parishioners and Friends of St. Peter:

I convey to you my heartfelt best wishes during this most important period for us, which is the time of Easter.

May the Resurrected Christ strengthen you and support you with all the divine graces flowing from the faith in our Savior, and the temporal graces that we receive daily from our brethren.

 

Fortified in faith, return from the Easter Eucharist to your homes, to become courageous witnesses of the Gospel, the Good Tidings that with God we can overcome the greatest adversities.

Let us cherish the Faith that we have received as a gift, and let us bequeath it unblemished to the succeeding generations. The discovery of our Christian roots and the deepening of our spiritual heritage will give us a broad perspective of the present and the future.

 

Fr. Edward W. Traczyk, S.Ch.

 

Traditional Easter Day Prayer

Christ is Risen: The world below lies desolate

Christ is Risen: The spirits of evil are fallen

Christ is Risen: The angels of God are rejoicing

Christ is Risen: The tombs of the dead are empty

Christ is Risen indeed from the dead, the first of the sleepers,

Glory and power are his forever and ever

-- St. Hippolytus (AD 190-236)

 

 

Novena before the Feast of Mercy

I desire, Jesus told Sister Faustina, that during these nine days you bring souls to the fount of My mercy, that they may draw therefrom strength and refreshment and whatever graces they need in the hardships of life and, especially, at the hour of death. On each day you will bring to My Heart a different group of souls, and you will immerse them in this ocean of My mercy, and I will bring all these souls into the house of My Father… On each day you will beg My Father, on the strength of My bitter Passion, for graces for these souls.

 

The Feast of Divine Mercy

According to Jesus’ wish, the Feast of Mercy is to be celebrated on the first Sunday after Easter. Jesus is showing us the close connection between the Easter mystery of man’s Redemption and this feast. The liturgy for this day extols God most fully in the mystery of His mercy. The Feast of Mercy is to be not only a day designated for the singular worship of God’s Mercy, but also a day of grace for all people, particularly for sinners. Jesus attached great promises to this feast, the greatest of which is connected with the reception of Holy Communion on that day… “I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of My mercy… The Feast of My Mercy has issued forth from My very depths for the consolation of the whole world and is confirmed in the vast depths of My tender mercies.” The preparation for this feast is to be a novena consisting of the recitation of the Divine Mercy Chaplet for nine days, starting on Good Friday.

 

WIELKANOC 2015

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie powstał!

Przekazujemy dziś sobie wiele myśli i uczuć. Nie zawsze słowami, bo nie tylko słowa wyrażają to, co jest w ludzkim sercu. Dzisiaj sumuje się to wszystko w jednym wielkim życzeniu, które codziennie powtarzamy przy ołtarzu:      Pan niech będzie z wami! Życzę wam tak, jak wyraża to w skrócie owo liturgiczne pozdrowienie. Chyba to jest największy dar, jaki człowiek na tym świecie może posiadać. To jest to nowe życie zaszczepione na chrzcie , pomnożone przez Eucharystyczny Chleb, a usymbolizowane przez jajko, znak nowego życia.

 

Z radosnym Alleluja i modlitwą      

 

Ks. Edward W. Traczyk, S.Ch

 

 

ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: SOLEMNITAS SOLEMNITATUM - święto nad świętami, zwycięstwa dobra nad złym, prawdy nad kłamstwem. Ale, w czyim sercu nie czai się pokusa niepokoju i zwątpienia?! I czyjeż serce nie pożąda radości i zwycięstwa?! Zamykamy tę upragnioną radość w jednym słowie, które dzisiaj po wielokroć powtarzamy: ALLELUJA, ALLELEUJA! Bo to jedno słowo streszcza w sobie tajemnicę zmartwychwstania, a zarazem stanowi rękojmię naszego przyszłego, nieśmiertelnego żywota, ku któremu zdążamy po tym łez padole. Dlatego radośnie wołamy: „Salve festa dies„ - „Witaj dniu uroczysty, najbogatszy w nieśmiertelną sławę.„

 

MODLITWA BŁAGALNA DO

ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA

PRZY  RODZINNYM WIELKANOCNYM STOLE

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją Męką i Śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do          jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz I królujesz na wieki wieków. Amen.

OKTAWA - OKRES - WIELKANOCY

Nie tylko dzień/ niedziela Zmartwychwstania, ale ten tydzień i cały najbliższy okres pięćdziesięciu dni jest dla nas wierzących chrześcijan wielkim świętem. Tradycja każe nam przeżywać okres świąt, który trwa przez siedem najbliższych tygodni, aż do niedzieli Pięćdziesiątnicy, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Choć powracamy do pracy i codziennych zajęć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby radosny świąteczny nastrój związany z przeżywaniem Zmartwychwstania Pańskiego udzielił się nam jeszcze pełniej. Skoro oczyściliśmy się w spowiedzi wielkopostnej, to przecież moglibyśmy teraz częściej spotykać się z Jezusem. Nie pozwólmy, by nasze życie znowu się od Niego zbyt szybko oddaliło. A jeśli czujemy, że znowu popadamy w te same słabości, to tym bardziej trzeba nam szukać wsparcia u Chrystusa. Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień, w którym uroczyście powtarzamy „ miej miłosierdzie dla nas i całego świata „. Wybacz winy, którymi Cię ciągle obrażamy.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy - Święto Bożego Miłosierdzia

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg. Przygotowaniem do tego święta ma być dziewięciodniowa nowenna.

 

~*~

 

2015: Year of Consecrated Life   For information, click here.

2015: Rok Życia Konsekrowanego  Więcej informacji na ekai.

 

 

Our Faith, Our Future: A Call to Action

Last year, St. Peter’s joined other parishes within the Dallas Diocese in this „amazing adventure” (as Bp. Farrell stated). I hope that we are all aware of our pledges and responsibilities concerning this capital campaign. Let us fulfill our commitment this year to our Catholic family here in North Texas. Your generosity will keep the Diocesan Church and our parish alive!

 

W ubiegłym roku nasza Parafia przystąpiła do diecezjalnej akcji, którą biskup Farrell nazwał „niesamowitą przygodą”. Mam nadzieje, że my wszyscy, którzy podjęliśmy i złożyli nasze zobowiązania, jesteśmy w dalszym ciągu tego świadomi. Wypełnijmy w tym roku to, co przyrzekliśmy naszemu Kościołowi Diecezjalnemu i naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie.

EASTER SEASON