ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

 

Weekday Masses

Monday - Friday:

7:00 PM

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

 

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

 

Saturday Vigil:

6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)

11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation

before Mass.

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

Advent

ADVENT MEANS PRESENCE Pope Benedict XVI – “Advent” is a Latin word that can be translated as “presence” or “coming.” In the ancient world, it was a technical term, denoting the arrival of a person in office such as a king or an emperor. It could also indicate the coming of the deity, in which case the god’s advent was his emerging from concealment and making his presence known in power or else having it solemnly celebrated in an act of worship. Christians took over this word in order to express their particular relationship with Jesus Christ. For them, he was and is the king who has entered this wretched province, the earth, and enables it to celebrate his visit. What Christians mean in general by this word “Advent,” then, is: God is there. He has not withdrawn from the world. He has not left us alone. Even though we cannot see him or touch him as we can see the things that surround us, he is still there and, what is more, he comes to us in many different ways.

 

„OCZEKUJEMY NA POWRÓT PANA„

 

Oto znowu przeżywamy Adwent. Oczekujemy na przyjście Pana. On kiedyś powróci na końcu czasów, ale dzisiaj przybywa do nas w sakramentalnych znakach swej obecności. Jeżeli w Eucharystii przyjmujemy Go z wiarą, to Jego powtórne przyjście będzie dla nas dniem zbawienia i łaski oraz dniem spełnienia wszystkich Bożych obietnic. Ludzie oczekują na sprawiedliwość, miłość i wyzwolenie od zła. Te wszystkie oczekiwania spełniły się w Chrystusie, od Niego bowiem możemy otrzymać zbawienie. Czuwajmy więc, słuchając słowa Bożego, aby Pan przyszedł do nas, przemienił nasze serca i spełnił w nas wszystkie oczekiwania ludzkości.

 

PRZYJDŹ, PANIE JEZU

 

Adwent i Boże Narodzenie stawiają nas wobec największej tajemnicy świata. Tę tajemnicę teologia wyraża jednym słowem: Inkarnacja, czyli Wcielenie. Wcielenie Niepojętego, wiecznego i nieogarnionego Boga – Stwórcy nieba i ziemi, Pana życia i śmierci Objawia się w obrazie człowieka, przychodzi na ziemię w postaci ludzkiej. To jest tak wielka tajemnica, tak niepojęte wydarzenie, że przekracza wszelkie nasze zrozumienie, wszelkie możliwości jego wytłumaczenia. I dlatego ten dzień, w którym to wcielenie nastąpiło poprzedza długie przygotowanie. Wieki, tysiąclecia były potrzebne, ażeby choć w pewnym stopniu przygotować choć garstkę ludzi na ziemi, którzy by byli w stanie nie tyle zrozumieć tę tajemnicę, ale wyczuć ją i ukorzyć się przed nią. Symbolem długiego, tysiąclecia trwającego przygotowania ludzkości na dzień tego wielkiego Cudu, jest dorocznie obchodzony ADWENT. Nie możemy bez przygotowania być postawieni w świetle gwiazdy betlejemskiej, w obliczu żłóbka betlejemskiego i tego słabego, bezbronnego Dzieciątka, o którym Aniołowie śpiewają: Zbawiciel się Wam dziś narodził. Mamy się do tego przygotować przez niedziele i tygodnie adwentowe.

 

OPŁATKI WIGILIJNE do nabycia w kafeterii i zakrystii.

ADWENT - SAKRAMENT POJEDNANIA - SPOWIEDŹ w ciągu tygodnia przed wieczorną Mszą św. 6:00 - 6:50; Sobota 5:00 - 5:50.

 

"Najpiękniejszy dar to przebaczenie.

Tam, gdzie nie chce się przebaczyć,

od razu powstaje mur.

Od muru zaś zaczyna się więzienie."

- Phil Bosmans

Advent