ST. PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH

© 2014  Rev. E. Traczyk, S.Ch.

2907 Woodall Rodgers Fwy
Dallas, Texas 75204
214.855.1384

Services

Welcome! Witamy!

 

Weekday Masses

Monday - Friday:

7:00 PM

 

Private adoration of the Blessed Sacrament one hour before each weekday Mass.

 

 

Welcome to the home page for St. Peter The Apostle Roman Catholic Community in Dallas, Texas. Pope Benedict XVI stated in 2010: “The world of digital communication, with its almost limitless expressive capacity, makes us appreciate all the more St. Paul’s exclamation: “Woe to me if I do not preach the Gospel” (1 Cor 9:16) [...] as new technologies create deeper forms of relationship across great distances, they are called to respond pastorally by putting the media ever more effectively at the service of the Word.”

 

May God bless all our visitors. We hope you find something here to bring you back again to the value of the Gospel, to the  Church and our Community.

 

Our mission as Roman Catholics united in faith at St. Peter the Apostle Parish in Dallas, Texas is to help bring God to people and people to God. Through evangelization, education and being of service to each other, we strive to make our parish community a holistic community in body, mind and spirit. It is our goal to develop, support, encourage and empower one another in our parish ministries, so that each person can reach their human and Christian potential. We are enthused about the future of St. Peter Parish and the whole Catholic Church and we pledge our participation in that future. We seek dialogue and open communication with all parishioners in fulfilling the needs of our parish. While recognizing the cultural diversities in our community, we will strive to bring all people together in Christ under a common bond of faith, hope and love.

In our community

 

Saturday Vigil:

6:00 PM (Polish)

 

Sunday Masses

9:00 AM (English)

11:00 AM (Polish)

 

Sacrament of Reconciliation
in October before shared Rosary at 6:45pm.

 

The First Catholic Church for African-Americans in Dallas, est. 1905.
Centrum duszpasterstwa w języku polskim w Dallas od 1986 roku.

October: Month of the Holy Rosary

The month of October is dedicated to the Holy Rosary.

A shared contemplation of the Holy Rosary will be held on

weeknights before the conclusion of the Adoration of the

Blessed Sacrament at 6:45, followed by the daily Eucharist.

 

"Today, when dangers far greater than those of the ancient Turks threaten not only Christianity but all civilization, we are urged by our Blessed Mother to turn again to the Rosary for help. If men in sufficient numbers do this, and at the same time carry out the other conditions that she has laid down, we have the greater reason for confidence that we will be delivered from our dangers."  --Mary in our Life, Fr. William G. Most

Read More at CatholicCulture.org

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

RÓŻANIEC - SKRÓTEM EWANGELII

Życie Jezusa Chrystusa przeniknięte Duchem stanowi treść dwudziestu tajemnic, które rozważamy, doskonaląc w ten sposób nasze poznanie Boga. Sprzyja to coraz ściślejszemu jednoczeniu się Obecnym w Eucharystii. Wzorem takiego życia wykształconego poprzez spotkanie i przyjaźń z Bogiem zanurzonego w kontemplację Chrystusowych tajemnic, które ciągle pogłębia tę Bożo-ludzką więź - jest Matka Jezusa, Matka Boga i Człowieka. Uczy nas Ona walczyć miłością - bo walczymy o każdy dzień, o wierność Chrystusowi, dzięki Jej nauce, jaką nam dała swoim życiem, i dzięki mocy Chrystusa, którą otrzymujemy w Eucharystii. I dlatego ten związek między Eucharystią a różańcem, skrótem Ewangelii, nie jest sztuczny Jest zależnością komplementarną, która tworzy chrześcijan. I dlatego tradycja Kościoła przez wieki całe związała nabożeństwo do Maryi Panny z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji, aby pokazać, że Chrystusa ukrytego w Hostii odczytuje się przez miłość i wiarę uformowaną poprzez Ewangelię. Dlatego gromadząc się w październikowe wieczory - 18:45 – będziemy adorować naszego Pana i Boga, wspominając tajemnice Jego życia, i dziękować Mu za to, co dla nas uczynił i nadal czyni.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W Niedzielę, 5 października, w czasie Mszy Św. o godz. 9:00, Ks. Biskup Pomocniczy w Diecezji Dallas - J. Douglas Deshotel, D.D. - udzieli sakramentu bierzmowania naszym dorastającym parafianom, którzy przez ten sakrament chcą potwierdzić drogę życia wiary rozpoczętą na chrzcie świętym. W Sobotę, 4 października, o 11:00, modlitewne i refleksyjne przygotowanie.

 

SACRAMENT OF CONFIRMATION

Next Sunday, October 5 at 9 o’clock, the Auxiliary Bishop of Dallas, Most Rev. J. Douglas Deshotel, D.D. is going to celebrate the sacrament of confirmation, the so-called “perfection of baptism” for our teenage    parishioners. From the Rite of Confirmation: “...by the sacrament of Confirmation, [the baptized] are more perfectly bound to the Church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed.” On Saturday, Oct. 4, at 11:00am, there will be a special reflection/prayer time (as well as the sacrament of penance) at St. Peter’s for all recipients of this sacrament.

October - Holy Rosary Month